Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 275
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QĐ ban hành quy tắc ứng xử

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ giáo viên

nhân viên Trường mầm non 19.5 Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 19-5:

 

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

Căn cứ vào Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ vào công văn số 344/SGD&ĐT -CTTT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Xét yêu cầu tình hình thực tế của nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non 19-5.

Điều 2: Giao cho tổ chuyên môn, tổ văn phòng tổ chức nghiên cứu, học tập, hướng dẫn thực hiện Quy tắc ứng xử tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Điều 3: Các Ông(bà) tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các tổ chức đoàn thể, cá nhân trường mầm non 19-5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận;

- Phòng GD&ĐT huyện;

- Như điều 3;

- Lưu HS./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phí Thị Tặng

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Đang chờ cập nhật
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.